2016-06-22 Bijeenkomst ondertekenening energietransitie regio Midden-Holland (98)De komende jaren staan de Nederlandse netbeheerders voor de uitdaging om het huidige energienet klaar te maken voor de toekomst en de transitie naar duurzame energiebronnen te faciliteren. Netbeheerders hebben door hun semipublieke taak een unieke positie in de energievoorziening en kunnen in samenwerking met andere sectoren een bijdrage leveren aan de energietransitie.

Ontwikkelingen in de (lokale) energieomgeving
In 2050 moet de energievoorziening klimaatneutraal zijn. Dat vergt een omslag van de huidige fossiele energiebronnen naar het gebruik van duurzame energiebronnen zoals zon, wind en biomassa. Het is daarbij essentieel dat alle schakels in het energiesysteem goed op elkaar zijn afgestemd. Vooral in de lokale energie-omgeving zullen zich de komende jaren tal van ontwikkelingen voordoen die impact hebben op de wijze waarop de energievoorziening is georganiseerd. Dit brengt vraagstukken met zich mee. Waar en hoe komt de duurzame opwekking tot stand en hoe gaan we opgewekte energie verdelen, verspreiden en zeker stellen? En wat betekenen deze ontwikkelingen voor huidige voorzieningen, zoals het gasnet; hebben we dat straks nog wel nodig? Inwoners en bedrijven hebben als eindgebruikers van energie nieuwe behoeften en verwachtingen op het gebied van energie-efficiëntie, energiebesparing, gebruikersgemak en eigen invloed op hun energiehuishouding. Daarnaast zijn er ook tal van innovaties die nieuwe technische mogelijkheden bieden.

Kansen en mogelijkheden
Een hierop aangepaste net-infrastructuur en intelligent netbeheer zijn een belangrijk uitgangspunt om de randvoorwaarden voor energiegebruikers tegen de laagste maatschappelijke kosten in te vullen. In deze workshop nemen de regionale netbeheerders Stedin en Liander u mee in de zoektocht naar lokale en regionale kansen en mogelijkheden. Zij zullen ingaan op wat deze veranderingen voor u betekenen en wat u in het proces zou kunnen bijdragen.

Presentatie:
Energie infrastructuur