2016-06-22 Bijeenkomst ondertekenening energietransitie regio Midden-Holland (103)De gebouwde omgeving moet in Nederland in 2050 aardgasvrij zijn. Dit is een enorme politieke opgave die maximale inspanning vergt van zowel de overheid als van alle andere partijen:

  • bedrijven
  • woningbouwcorporaties
  • bewoners.

Midden Holland heeft een Warmte Koude Atlas (WKA) opgesteld. Deze atlas geeft inzicht in welke alternatieven er zijn voor de verwarming van onze woningen, kantoren, ziekenhuizen en bedrijventerreinen. Het is een analysetool die bedoeld is om samen met stakeholders kansen te identificeren en aan de slag te gaan. Een belangrijk hulpmiddel om te werken aan onze klimaatdoelstellingen en de voorbereiding op een aardgasvrij 2050.

Anne Janssen van bureau Over Morgen presenteerde de eerste resultaten en inzichten van deze atlas.

De presentatie:
Aardgasloze wijken in Midden-Holland