In 2015 vond in Parijs dé wereldwijde klimaatconferentie plaats. Deze conferentie leidde tot het afsluiten van het Akkoord van Parijs dat op 22 april 2016 door 174 landen is ondertekend, waaronder Nederland. Het akkoord gaat over het aan banden leggen van de uitstoot van broeikasgassen zodat de klimaatopwarming beperkt blijft tot maximaal 2 graden en liefst 1,5 graad.

De provincie Zuid-Holland,  de gemeenten in de regio Midden-Holland en de omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH)onderschrijven de afspraken van Parijs. De ODMH ondersteunt de gemeenten en de provincie bij lokale activiteiten en bij regionale aanpakken die noodzakelijk zijn om de snelheid te vergroten om de ambities te halen.

Green Deal
Namens de regiogemeenten heeft de ODMH onder andere meegewerkt aan het tot stand komen van de Green Deal Aardgasvrije wijken. De regiogemeenten in Midden-Holland en de ODMH zijn officieel partner in deze Green Deal, zie ook www.greendeals.nl/aardgasvrije-wijken en het persbericht.

En nu?
Wat er verder wordt gedaan en met wie kunt u lezen bij de onderwerpen die hieronder en in de linker kolom van deze pagina vermeld staan.

Regionale energiestrategie

Regionale aanpak gebouwde omgeving

  • Particuliere woningen, waaronder energieloketten (bv Duurzaambouwloket en fysieke loketten) en wijkaanpakken

Heeft u vragen?
Bel dan met de ODMH, telefoon 088 5450 000. U kunt vragen naar een medewerker van het team Duurzaamheid