Zonnepaneel in WaddinxveenDe Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Dit doen we door milieutaken in de hele regio en bouw- en woningtoezichttaken in een deel ervan uit te voeren in opdracht van de aangesloten gemeenten en de provincie Zuid-Holland.

Taken voor duurzaamheid in brede zin worden uitgevoerd door het team Duurzaamheid. Dat richt zich in zijn aanpak in de regio Midden-Holland op samenwerking met derden, het verbinden van verschillende partijen, het vergroten van het kennisniveau bij inwoners, bedrijven en collega’s en het creëren en ondersteunen van kansen.

Het team Duurzaamheid houdt zich bezig met de volgende onderwerpen:
– Energie

– Circulaire economie

  • Grondstoffenbeheer
  • Duurzaam inkopen
  • Afval

– Duurzame gebiedsinrichting

– Natuur- en milieueducatie en duurzaamheidscommunicatie

Nog vragen?
Neem dan contact op met de ODMH, telefoon 088 54 50 000. U kunt vragen naar een medewerker van het team Duurzaamheid.