Wilt u in de buurt van water of een waterkering bouwen, dan heeft u misschien toestemming nodig van het betreffende Waterschap, ook als er geen omgevingsvergunning nodig is. Als u vragen hierover heeft, kunt u contact opnemen met het Waterschap.

Let op! Ook al mag u vergunningvrij bouwen, elk bouwwerk moet aan de regels uit het Bouwbesluit en het Burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek voldoen. Als u gaat (ver)bouwen moet u er zelf voor zorgen dat u aan deze regels voldoet. Wanneer een bouwwerk niet aan deze regels voldoet, kan de gemeente u achteraf opdragen wijzigingen aan te brengen.