Via Vergunningcheck op omgevingsloket.nl kunt u nagaan of u een vergunning dient aan te vragen voor uw bouwplan of andere werkzaamheden.  Kan dit niet vergunningsvrij gerealiseerd worden, dan kunt u op deze website direct uw vergunning aanvragen.

Alle vergunningvrije situaties staan in Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Staat uw type bouwplan niet in dit besluit? Dan dient  u een vergunning aan te vragen via het Omgevingsloket.

Ook al mag u vergunningvrij bouwen, u moet daarbij wel voldoen aan de regels uit het Bouwbesluit 2012 en het Burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek.

Op Rijksoverheid.nl. kunt u verschillende brochures over vergunningvrij bouwen inzien.