Binnen de gemeenten Waddinxveen en Zuidplas zijn welstandsvrije gebieden aangewezen. Dit betekent dat wanneer u een omgevingsvergunning aanvraagt in deze gebieden deze aanvraag niet getoetst wordt aan de welstandseisen. Dit houdt bijvoorbeeld ook in dat in deze situaties dakkapellen aan de voorzijde van een woning vergunningsvrij geplaatst kunnen worden mits ze voldoen aan de voorwaarden uit de Bor.

Via de volgende links kunt u de welstandsvrije gebieden inzien: