Soms moet u naast de omgevingsvergunning nog meer regelen met de gemeente. Daarbij kunt u denken aan:

  • het afzetten van een straat
  • het plaatsen van een puincontainer
  • het opbreken van het trottoir
  • het aanvragen van een huisnummer
  • het lozen van water
  • bodemonderzoek, klik hier voor meer informatie
  • etc.

Voor nadere informatie hierover dient u contact op te nemen met uw gemeente.

Kent u ook de Checklist Groen Bouwen? Deze checklist kan een advies op maat geven over hoe te bouwen mét aandacht voor groen en vogels.