Regels bij de uitvoering van het werk
In de vergunning staat waar u bij het uitvoeren van uw activiteiten aan moet voldoen.
Voordat u begint met de werkzaamheden, dient u rekening te houden met het volgende:

  • Bezwaar en beroep
    Als u de omgevingsvergunning hebt gekregen, mag u niet altijd meteen aan de slag. Tot 6 weken na het verlenen van de vergunning kunnen belanghebbenden (zoals uw buren) bezwaar maken. Als er tegen uw vergunning bezwaar is ingediend, krijgt u bericht van de omgevingsdienst. U moet dan wachten op de uitslag van de behandeling van dit bezwaar. De omgevingsdienst laat u weten of en wanneer u mag starten.
  • Bezwaar ingediend – wat nu?
    Als er een bezwaar is ingediend tegen uw omgevingsvergunning, beoordeelt het college van burgemeester en wethouders het besluit opnieuw. De uitkomst van de bezwaarprocedure kan zijn: de vergunning wordt aangepast, wordt ingetrokken of blijft hetzelfde.
  • Vergunning overdragen
    U kunt de vergunning overdragen, bijvoorbeeld als u uw bedrijf of perceel verkoopt. U en de nieuwe vergunninghouder moeten dit samen schriftelijk melden bij de omgevingsdienst.

Nog vragen?
Neem dan contact op met de Frontoffice van de afdeling Bouw- en woningtoezicht, telefoon 088 54 50 001.