Uw aanvraag is compleet wanneer u de wettelijk verplichte bijlagen meestuurt.
In de MOR (ministeriële regeling Omgevingsrecht) staan de indieningsvereisten genoemd. Als u de aanvraag doet via het Omgevingsloket online (OLO), vindt u de verplichte bijlagen op het laatste blad van het aanvraagformulier.
Indien wij nog nadere informatie van u nodig hebben dan ontvangt u hierover een brief. De termijn van de omgevingsvergunning zal stil komen te liggen op het moment dat wij om ontbrekende stukken vragen. Als deze stukken niet binnen de genoemde termijn worden geleverd zal de aanvraag buiten behandeling gelaten worden.

Verplichte bijlagen kunnen zijn:

  •  Constructieberekeningen en constructietekeningen
  •  Details
  •  Doorsnede tekeningen
  •  Foto’s van de omgeving
  •  Geveltekeningen
  •  Plattegronden
  •  Situatietekeningen

Checklist
Wilt u weten voor welke werkzaamheden u welke bijlagen moet meesturen, kijk dan op één van de volgende checklisten:

Nog vragen?
Neem dan contact op met de Frontoffice van de afdeling Bouw- en woningtoezicht, telefoon 088 54 50 001.