Soms kunt u (ver)bouwen zonder vergunning. U moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Wilt u weten of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor uw bouwactiviteiten? Doe dan de Vergunningcheck.

In de BOR (Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht) staan de regels en richtlijnen voor wel/niet vergunningvrij bouwen. Dit staat per bouwactiviteit genoemd (b.v. dakkapel bouwen, warmtecollector plaatsen). Ook staat  beschreven aan welke bouwvoorwaarden moeten worden voldaan als men geen omgevingsvergunning nodig heeft. Klik hier voor meer informatie over vergunningvrij (ver)bouwen.

De wet gaat ervan uit dat bouwwerken die vanaf de weg of openbaar groen zichtbaar zijn grotere invloed hebben op de directe omgeving dan bouwwerken aan de achterkant van een woning. Daarom mag u aan de voor- of zijkant van een woning maar heel beperkt vergunningvrij bouwen.

Voor het plaatsen van een aan- of uitbouw, bijgebouw, overkapping of dakkapel bij een recreatiewoning, woonwagen of tijdelijk gebouw is een vergunning nodig. Dat geldt ook voor bouwen in, op of bij een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument en bij beschermde stads- of dorpsgezichten.

Brochures over vergunningvrij (ver)bouwen
Voor het plaatsen van een dakkapel heeft u meestal geen vergunning nodig, maar er zijn wel voorwaarden aan het plaatsen verbonden. Zo zijn er meer verbouwingen waarvoor u onder voorwaarden geen vergunning nodig heeft. Meer informatie vindt u in onderstaande brochures:

Monumenten en beschermde gezichten
Voor het opknappen, verbouwen en slopen van een monument is een omgevingsvergunning nodig. Dit geldt echter niet voor alle gevallen. Waar precies de grens ligt, maakt de brochure ‘Monumenten en beschermde gezichten’ duidelijk. De regels van uw gemeente kunnen afwijken van die van het Rijk, controleer dus voor alle zekerheid ook de richtlijnen van uw gemeente.

Bij een monument is niet alleen de gevel beschermd. Ook het interieur en latere uitbouwen vallen onder de monumentenstatus. Als eigenaar van een rijksmonument of van een pand in een beschermd stads- of dorpsgezicht was het tot 2012 niet toegestaan om zonder vergunning iets aan het pand te veranderen. In sommige gevallen is het nu mogelijk om onderhoudsklussen uit te voeren zonder een vergunning. Zie hiervoor de brochure ‘Monumenten en beschermde gezichten’.

Wilt u meer weten over monumenten, bijvoorbeeld of een gebouw een monument is of niet, klik dan hier.

Nog vragen?
Neem dan contact op met de Frontoffice van de afdeling Bouw- en woningtoezicht, telefoon 088 54 50 001.