De omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) draagt ook voor monumenten bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.  Ook adviseren wij de gemeenten Gouda, Bodegraven- Reeuwijk, Zuidplas en Waddinxveen over hun monumentenbeleid en houden wij, onder andere, toezicht op bouwactiviteiten tijdens restauraties.

Er zijn twee soorten monumenten:

  • Rijksmonumenten; dit zijn gebouwde of archeologische monumenten die door het Rijk beschermd worden. Ze zijn tenminste 50 jaar oud en van nationaal belang vanwege hun schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde. De rijksmonumenten staan vermeld in het Rijksmonumentenregister.
  • Gemeentelijke monumenten; dit zijn gebouwde of archeologische monumenten die de gemeente beschermt. De monumenten zijn doorgaans meer van lokaal of regionaal belang wat betreft de architectuurhistorische, cultuurhistorische en of stedenbouwkundige betekenis. Het bezitten van of wonen in een monument brengt rechten en plichten met zich mee. Voor wijzigingen heeft u in sommige gevallen namelijk een Omgevingsvergunning (onderdeel monument) nodig.
    Wilt u weten of eventuele werkzaamheden vergunningvrij of vergunningplichtig zijn, klik dan hier.

Subsidies
Voor een aantal situaties kunt u subsidie ontvangen of zijn er andere financiële mogelijkheden, meer informatie.

Nog vragen?
Wilt u meer informatie neem dan contact op met de Frontoffice van de afdeling Bouw- en woningtoezicht, telefoon 088 54 50 001. U kunt vragen naar de medewerker Monumenten.