De volgende werkzaamheden aan asbesthoudende materialen mag u onder bepaalde voorwaarden zelf uitvoeren:

  • het verwijderen van geschroefde hechtgebonden asbesthoudende (golf)platen (geen dakleien). Het gaat dan om asbesthoudend plaatmateriaal uit woningen of bijgebouwen op uw eigendom, die niet bedoeld zijn of gebruikt worden voor uw beroep of bedrijf. U mag  per kadastraal perceel maximaal 35 m² zelf verwijderen.
  • het verwijderen van vloertegels en of niet gelijmde vloerbedekking met asbestvezels met een maximum van 35 m²  per kadastraal perceel. Het gaat dan om asbesthoudende vloerbedekking uit woningen of bijgebouwen op uw eigendom, die niet bedoeld zijn of gebruikt worden voor uw beroep of bedrijf.

Minimaal 5 werkdagen voor het uitvoeren van de (sloop)werkzaamheden moet u een sloopmelding aan leveren. Kijk op ‘Sloopmelding doen’ hoe u een sloopmelding aan kunt leveren. Let op! U mag alleen onbeschadigde materialen zelf verwijderen.

Relevante regelgeving
Kijk op ‘Relevante wet- en regelgeving’ voor de spelregels die gelden als u asbest wilt verwijderen.

Geheel of gedeeltelijk slopen
Bent u van plan om een woning of bijgebouw geheel of gedeeltelijk te slopen? Als het betreffende pand is gebouwd voor 1 januari 1994 moet u hiervoor altijd een asbestinventarisatie type-A op laten stellen door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf. Is het gebouw van na 1 januari 1994 mag u ervan uitgaan dat er geen asbesthoudende producten zijn verwerkt. Als uit de asbestinventarisatie type-A blijkt dat er vermoedens zijn van verborgen asbesthoudende materialen moet u (voorafgaande aan het aanleveren van een sloopmelding) tevens een zogenaamde asbestinventarisatie type-B (destructief onderzoek) uit laten voeren.
Wilt u meer weten over gecertificeerde asbestinventarisatiebedrijven klik dan hier.