De voorschriften voor het verwijderen van asbesthoudende materialen uit een bouwwerk staan in paragraaf 1.26 van het Bouwbesluit 2012 en in het Asbestverwijderingsbesluit.  Of lees het Informatieblad asbest Bouwbesluit 2012.

U  moet een sloopmelding aanleveren voordat u asbest verwijdert. Als u geen sloopmelding hebt gedaan en u komt tijdens een verbouwing asbest tegen, dan moet u alsnog een sloopmelding aanleveren.

Na de beoordeling van de melding ontvangt u een brief. In deze brief staat onder andere vermeld of dat uw sloopmelding wel/niet voldoet aan de indieningsvereisten van artikel 1.26 van het Bouwbesluit en wat er eventueel nog van u wordt verwacht. Let op! U heeft deze brief ook nodig voor het verkrijgen van het asbest inpakmateriaal.
Zie ‘inleveren asbesthoudend materiaal’ voor meer informatie over de wijze van aanleveren van asbesthoudend materiaal.

Waar en hoe dien ik een sloopmelding in?
U moet een sloopmelding in via het Omgevingsloket online. Daarbij moet u gebruik te maken van een DigiD inlogcode. Heeft u geen DigiD inlogcode dan kunt u deze aanvragen via www.digid.nl.
Bent u niet in het bezit van een Digid inlogcode en wilt u ook geen DigiD inlogcode aanvragen, dan kunt u de papieren versie  creëren en onder vermelding van “Sloopmelding” mailen naar bwt@odmh.nl.

Voor de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas behandelt de ODMH uw sloopmelding.  Als u vragen heeft over het verloop van uw sloopmelding kunt u contact opnemen met de ODMH/afdeling Bouw en woningtoezicht, 088 54 50 001.
Voor de gemeenten Krimpenerwaard en Alphen aan den Rijn is dit anders. Deze gemeenten  behandelen de aanvraag zelf.

Behandeltermijn sloopmelding
De behandeltermijn voor sloopmeldingen waarbij u het materiaal zelf mag verwijderen bedraagt vijf werkdagen.
Dit houdt in dat u op de zesde werkdag mag beginnen met de werkzaamheden, mits u heeft voldaan aan alle voorwaarden. Kijk op ‘wat mag ik zelf verwijderen’ voor meer informatie hierover. In ieder ander geval geldt een behandeltermijn van vier weken.

Let op! Voordat u begint met het verwijderen van het asbesthoudende materiaal moet u de ODMH hiervan in kennis te stellen, ten minste twee werkdagen voorafgaande aan de feitelijke start. Als u de werkzaamheden heeft afgerond, dan moet u de ODMH ook hiervan in kennis te stellen op uiterlijk de eerste werkdag na afronding.

De datum voor de voorgenomen start van de werkzaamheden en de in kennis stelling van het gereedkomen van de werkzaamheden kunt u mailen naar bwt@odmh.nl.

Let op! Indien de datum van de voorgenomen start wijzigt moet u de ODMH hier eveneens van in kennis stellen.