Onder vertoon van (een kopie van) de afrondingsbrief van de ODMH kunt u plastic verpakkingsmateriaal krijgen bij het gemeentelijk afvalbrengstation van uw gemeente voor het inpakken van asbesthoudende materialen, zie ook ‘Sloopmelding doen’.

Let op! Het is verboden asbesthoudende materialen te breken of te beschadigen, hierdoor kunnen asbestvezels vrij komen.

U moet de brief van de ODMH kunnen tonen als u het ingepakte asbesthoudende materiaal inlevert!