BWT (71)

Wat is Asbest?
Asbest is een verzamelnaam voor zes in de natuur gevormde mineralen met een vezelstructuur. Asbest heeft lang bekend gestaan om een aantal goede eigenschappen: het is sterk, slijtvast, bestand tegen logen en zuren en hoge temperaturen. Bovendien was het goedkoop. In Nederland zijn de meest toegepaste soorten: wit asbest (chrysotiel), blauw asbest (crocidoliet) en bruin asbest (amosiet).

Asbest werd verwerkt in een grote variatie aan (bouw)producten. Dit deed men door het te combineren met een bindmiddel zoals cement, karton, lijm of gips. Vaak zijn in één product verschillende soorten asbest aanwezig. In de loop der tijd vindt door diverse invloeden aantasting van het bindmiddel plaats. Soms vergaat het bindmiddel helemaal. In het verleden zijn asbesthoudende materialen veel gebruikt, bijvoorbeeld in gebouwen en woningen. Later werd algemeen bekend dat asbest grote risico’s voor de gezondheid met zich mee brengt.

Gezondheidsrisico’s
Blootstelling aan asbest kan ernstige gevolgen voor de gezondheid veroorzaken. Dit is uit diverse onderzoeken gebleken. Als men vezels inademt kunnen  ernstige aandoeningen ontstaan, bijvoorbeeld diverse vormen van kanker. Wilt u meer weten over asbest en gezondheid kijk dan op InfoMil.nl/asbest en gezondheid.

Toepassing
Nederland verwerkte van de geïmporteerde asbest ruim 80% tot asbestcement producten zoals golfplaten en waterleidingbuizen. Maar asbest werd ook verwerkt in bijvoorbeeld: isolatiemateriaal, brandwerende platen en onderlagen van vloerbedekkingen.
Men schat dat er zo’n 3.500 asbesthoudende producten zijn. Het ver- en bewerken van asbest is sinds 1 juli 1993 verboden. U kunt ervan uitgaan dat gebouwen en bouwwerken die voor 1 januari 1994 gebouwd zijn asbesthoudende materialen kunnen bevatten.
Kijk voor meer informatie over asbesttoepassingen op Infomil.nl/asbesttoepassingen en de Asbestwijzer.

In overtreding
Zonder sloopmelding is het verboden om te starten met het verwijderen van asbest. U bent dus in overtreding als u asbest verwijdert zonder sloopmelding. U riskeert dan een boete van € 1.000,00. Kijk ook op ‘Relevante wet- en regelgeving’ voor meer informatie hierover.