De Raad van Toezicht van de SBK heeft op 13 mei 2014 het besluit genomen tot ontbinding van de SBK.
Alle betrokken besturen hebben daarmee ingestemd.  De laatste vergadering van de Raad van Toezicht heeft plaatsgevonden op 9 juni 2016. De opheffingsstukken hebben daarna ter inzage gelegen en daarop zijn geen bezwaren binnengekomen.

Inmiddels is de SBK volledig ontbonden. Het besluit tot ontbinding is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.