Bodem_demping start afdekken

In september 2017 worden de laatste afrondende werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het werkprogramma van de voormalige Stichting Bodembeheer Krimpenerwaard. Dit betekent dat alle dempingen, die in overeenkomst zijn genomen als type AI-demping, gesaneerd zijn, danwel in overleg met de eigenaar afgezien is van sanering.

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met de ODMH via slootdempingen@odmh.nl.