project in uitvoering aan de Benedenheulseweg te Stolwijk

project in uitvoering aan de Benedenheulseweg te Stolwijk

Tussen 1950 en 1980 zijn in het veenweide gebied van de Krimpenerwaard vele sloten gedempt, deels met bodemvreemde materialen als puin en huisvuil.

Onduidelijkheid over de (schadelijke) gevolgen voor het milieu en de landbouw van deze demping heeft geleid tot een terughoudende opstelling van landeigenaren bij de ruil of aankoop van percelen grond. Hierdoor stagneerden de landinrichtingsplannen voor het gebied en daarmee de ontwikkelingen voor de landbouw, natuur en recreatie.

Stichting Bodembeheer Krimpenerwaard (SBK)
In 1998 hebben de belanghebbende partijen in de regio de onafhankelijke Stichting Bodembeheer Krimpenerwaard opgericht. Gezamenlijk is een aanpak uitgewerkt in een bodembeheerplan en is een bestuursovereenkomst afgesloten.
Inmiddels zijn een flink aantal projecten uitgevoerd en voormalige dempingen afgedekt. De risico’s zijn in kaart gebracht en overeenkomsten zijn afgesloten.

In 2012 is de SBK ondergebracht bij de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) in Gouda. In 2016 is de stichting ontbonden. De contracten met de landeigenaren zijn overgenomen door de provincie Zuid-Holland.
De ODMH is, namens de provincie Zuid-Holland, verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Nog vragen?
Mocht u specifieke dempingsinformatie willen of heeft u vragen over overeenkomsten? U kunt mailen naar slootdempingen@odmh.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Mocht u prijs stellen op een persoonlijk gesprek dan is dit ook mogelijk bij de ODMH aan de Thorbeckelaan 5 te Gouda. U dient van te voren een afspraak te maken via 088 54 50 000 of mailen via ons mailadres.