Grondverzet te Waddinxveen (4).jpg klein

Heeft u grond (zand, klei, veen) over of gaat u grond aanbrengen op uw perceel?  Dan gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit en de Nota Bodembeheer 2016. Ook het toepassen van puin en bagger moet voldoen aan de regels uit het Besluit bodemkwaliteit.

Aanbrengen van grond, bouwstoffen en bagger op de bodem
Om te kunnen beoordelen of de toe te passen materialen het milieu niet belasten moet de kwaliteit ervan bekend zijn. Waar en hoe u dit moet melden, hangt af van de toepassing. Over het algemeen geldt:

  • toepassen van grond en bagger door particulieren of binnen landbouwbedrijven hoeft niet te worden gemeld;
  • toepassen van grond die weer onderdeel gaat uitmaken van de bodem, die voldoet aan de toepassingswaarden van de bodemkwaliteitskaart moet worden gemeld bij het Meldpunt Bodemkwaliteit van Bodem+: www.meldgrond.nl
  • alle overige toepassingen moeten worden gemeld bij het Meldpunt Bodemkwaliteit van Bodem+: www.meldgrond.nl

Heeft u vragen over de in te vullen formulieren, dan kunt u contact opnemen met de ODMH, vakgroep bodem: 088 54 50 000 of per mail: grondverzet@odmh.nl.

Kwaliteitsverklaring
Voor een aantal materialen (puin, hoogovenslakken, bakstenen, dakpannen, gebakken tegels) hoeft u geen melding te doen. Wel zal dan een kwaliteitsverklaring of een ander bewijsmiddel aanwezig moeten zijn, dat u op verzoek van de gemeente of de ODMH moet kunnen laten zien. De leverancier van uw materialen kan u een kwaliteitsverklaring te leveren.

Grond over?
Als u grond over heeft zijn er enkele mogelijkheden:

  • afvoeren naar een (erkende) verwerker. Helaas bieden maar weinig gemeenten de mogelijkheid om grond te brengen. Raadpleeg het afvalbrengstation in uw gemeente naar de mogelijkheden. Een alternatief is het wegbrengen naar een grondbank.
  • laten afvoeren door een aannemer. Aannemers mogen onder bepaalde voorwaarden grond die vrijkomt bij werkzaamheden, opslaan op hun terrein.
  • veel vrijkomende grond van particulieren is geschikt om te hergebruiken in de buurt van herkomst. Raadpleeg de Nota Bodembeheer 2016 voor de mogelijkheden en de voorwaarden.
  • raadpleeg de grondstromenmakelaar.

Het storten van grond en bouwstoffen in het openbaar gebied is altijd verboden.

Nog vragen?
Heeft u (nog) vragen hierover dan kunt u contact opnemen met de ODMH, telefoon 088 54 50 000. U kunt vragen naar een medewerker van het team Bodem en Archeologie.