webmaestro

Over webmaestro

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far webmaestro has created 15 entries.

Afgekondigd ophokplicht

Vanwege de afgekondigde ophokplicht voor pluimvee heeft de ODMH tot nader order besloten geen bezoeken af te leggen bij dit type bedrijven. Dit om gehoor te geven aan de oproep van de staatssecretaris Van Dam om de bezoeken aan pluimveebedrijven tot een minimum te beperken!

Nieuwe wetgeving

De masterclasses worden gegeven door de MUAD,

Burgemeester Smitweg 90 te Hazerswoude Dorp

Wet milieubeheer
KENNISGEVING ONTWERPBESCHIKKING ONTHEFFING OP GROND VAN ARTIKEL 10.63 WM

Onderwerp
De omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat zij hebben besloten om een ontheffing te verlenen

Vlaq Synthetics B.V.

Bekendmaking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en wethouders zijn van plan de volgende omgevingsvergunningen voor wat betreft het onderdeel milieu in te trekken op grond van artikel 2.33 lid 2

H.J. van Vliet B.V.

MAATWERKVOORSCHRIFTEN

Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven gelden algemene regels die zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Een omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu is dan niet nodig. In bepaalde gevallen is

Tentweg 14 te Stolwijk

Bekendmaking Wet bodembescherming
KENNISGEVING BESCHIKKING

Onderwerp
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij hebben besloten, dat er op de locatie Tentweg 14 te Stolwijk in de gemeente Vlist sprake is van

H.A. Schreuderstraat

Bekendmaking Wet milieubeheer
MELDING

Kennisgeving op grond van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Voor het beheer van bepaalde categorie├źn bedrijfsafvalstoffen gelden algemene regels die zijn vastgelegd in een Algemene Maatregel

Middelblok 13a te Gouderak

Bekendmaking Wet geluidhinder
ONTWERPBESLUIT VASTSTELLEN HOGERE WAARDEN GELUID

Burgemeester en wethouders zijn van plan het volgende besluit te nemen:

Middelblok 13a te Gouderak: het vaststellen van hogere geluidswaarden voor het realiseren van

Tiendweg Oost te Lekkerkerk

Bekendmaking Wet geluidhinder
ONTWERPBESLUIT VASTSTELLEN HOGERE WAARDEN GELUID

Burgemeester en wethouders zijn van plan het volgende besluit te nemen:

Tiendweg Oost 1 (perceelnummer C139) en Tiendweg Oost (perceelnummer C10340) te Lekkerkerk: het

Boomkwekerij A.Th. Verkleij b.v.

Bekendmaking Wet milieubeheer
AANVRAAG MAATWERKVOORSCHRIFTEN

Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvraag ontvangen:

Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven gelden algemene regels die zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Een omgevingsvergunning voor het