Gebruikercommunicatie

Over Gebruikercommunicatie

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Gebruikercommunicatie has created 153 entries.

Integrale inspectie in de gemeente Zuidplas

Op verzoek van de gemeente Zuidplas heeft er onlangs een integrale inspectie plaatsgevonden in Moordrecht. Bij deze inspectie was de Politie, Stedin en ook de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) betrokken.

21 en 22 april Eerste nationale Bijentelling

Het gaat niet goed met de wilde bijen. De meesten van ons zijn zich er niet of onvoldoende van bewust dat deze insecten van groot belang zijn. Van onze eetbare gewassen is 80% voor de bestuiving afhankelijk van bijen en andere insecten. Daarom organiseert 'Nederland Zoemt' voor het eerst een Bijentelling.

Subsidie voor regionale energieloketten is goedgekeurd

De Provincie Zuid-Holland heeft onlangs voor iedere regio subsidie beschikbaar gesteld om de regionale energieloketten te ondersteunen. Een voorwaarde hiervoor was dat er een gedragen plan van aanpak werd geschreven. In overleg met alle gemeenten heeft de ODMH een subsidieaanvraag ingediend bij de Provincie Zuid-Holland.

Bijeenkomst ‘Verduurzaming gemeentelijke wagenparken’

Op 27 maart 2018 vond in Alphen aan den Rijn de netwerkbijeenkomst Verduurzaming gemeentelijke wagenparken plaats. Deze bijeenkomst had als doel om te verkennen wat de mogelijkheden zijn voor samenwerking met een aantal gemeenten in de regio’s Midden- en West-Holland die betrokken zijn bij het realiseren van emissieloos transport.

De ODMH is op zoek naar ……

Wil jij dé duurzaamheidsambassadeur worden voor een van onze regiogemeenten. Weet jij ook snel een netwerk op te bouwen? Dan zijn wij op zoek naar jou!
  • Permalink Gallery

    Midden-Holland als proeftuin voor innovatieve oplossingen voor bodemdaling

Midden-Holland als proeftuin voor innovatieve oplossingen voor bodemdaling

De bodem in de Krimpenerwaard bestaat voor het grootste deel uit slappe veengrond. Veendiktes van 10 meter zijn geen uitzondering. Het aanleggen van infrastructuur op dergelijke slappe grond is normaal gesproken tijdrovend en kostbaar. Bij de aanleg van een fietspad in de Krimpenerwaard is voor het eerst in Nederland volgens een specifiek procedé bodemstabilisatie toegepast. Door kalk en gips te mengen met de veengrond ontstaat een compactere bodem.

Eerste stap naar Energieneutraal Midden-Holland in 2050

Op 5 april is het Convenant 2018 – 2025 Regionale Energiestrategie Midden-Holland ondertekend. Tijdens de Stuurgroep Regionale Energiestrategie zetten de deelnemende partijen hun handtekening. Daarmee spreken zij af samen te werken aan een energie- en klimaatneutrale en fossiele energievrije regio, om zo bij te dragen aan de nationale en internationale klimaat- en energiedoelstellingen.

Kom binnen bij de ODMH!

In de week van maandag 9 april t/m zaterdag 14 april 2018 vinden de ‘Kom binnen bij bedrijven’ open dagen plaats. Bedrijven en organisaties in het Groene Hart zetten hun deuren open voor iedereen die bij een bepaald bedrijf binnen wil kijken. Dit is dé gelegenheid voor mensen die een baan zoeken, een stageplek, leerwerkplek, werkervaringsplaats of vrijwilligerswerk om vrijblijvend een 'kijkje in de keuken' van een bedrijf te nemen. Op vrijdagmiddag 13 april staan de deuren van de ODMH open!

Atlas Archeologie voor regio Midden-Holland

In de Atlas Archeologie voor de regio Midden-Holland zijn archeologische waarden en beleidskaarten opgenomen. U kunt nu zelf uitzoeken of er in een bepaald gebied archeologisch onderzoek is uitgevoerd.
  • Permalink Gallery

    Gezocht…, locaties voor duurzame energie in Bodegraven-Reeuwijk

Gezocht…, locaties voor duurzame energie in Bodegraven-Reeuwijk

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk wil in 2035 klimaatneutraal zijn. Om klimaatneutraal te worden, moet veel duurzame energie worden opgewekt. Bijvoorbeeld door windmolens te bouwen of zonnevelden aan te leggen. De afgelopen weken heeft de gemeente 'Werkateliers' georganiseerd om bewoners te betrekken bij de vraagstukken die spelen ten aanzien van dit onderwerp.